O projekcie

„Przeostrzenia. Polskie kino wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989” to projekt edukacyjno-naukowy, poświęcony filmowym obrazom dwóch radykalnych przełomów historycznych. Zarówno polityczno-gospodarcze przemiany towarzyszące powstaniu PRL w latach 1944-1945, jak również transformacja ustrojowa uruchomiona wraz z jego schyłkiem w roku 1989 należały do wydarzeń, które gwałtownie przeobraziły wszystkie dziedziny życia społecznego w Polsce. 

Chcemy wspólnie przyjrzeć się polskim filmom, działającym na zasadzie tytułowego „przeostrzenia” — techniki filmowej, polegającej na swoistej koncentracji uwagi i wydobywaniu konkretu z mglistych, niewyraźnych kadrów. Interesować nas będą te obszary kina, gdzie zarejestrowano nieoczywiste wymiary dwóch wielkich przełomów społecznych; gdzie niewyraźne, wypierane poza obszar społecznej świadomości konsekwencje dominujących narracji modernizacyjnych tamtych czasów uzyskiwały swój konkretny, wizualny wymiar. Trudno o lepsze miejsce dla projektu niż Osiedle Jazdów, które symbolicznie wpisuje się w obszar refleksji nad dwiema wielkimi transformacjami. Jako jeden z symboli „prześnionej rewolucji” w kolejach swoich losów odzwierciedla i kondensuje przemiany, jakie dotykały całe polskie społeczeństwo powojenne.

Pierwszym etapem projektu będzie cykl pięciu warsztatów filmoznawczych, w czasie których zaproszeni eksperci omówią problematykę wybranego filmów w kontekście dwóch wielkich transformacji życia społecznego w Polsce. Cykl wieńczyć będzie debata o nowym kinie polskim, w czasie którego wraz z zaproszonymi filmoznawcami, krytykami filmowymi i zebraną publicznością zastanowimy się na tym, jakie obszary życia społecznego interesują młodych filmowców i jaka wersję teraźniejszości dokumentuje dzisiejsze kino. 

Jednym z przyświecających „Przeostrzeniom” idei jest demokratyzacja i popularyzacja wiedzy poza obszar jedynie akademicki. Darmowy wstęp na wszystkie wydarzenia otwiera możliwość uczestnictwa wszystkim zainteresowanym grupom, niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodu. Wszystkie wykłady w formie wideo trafią następnie na naszą stronę internetową.

Projekt wieńczy ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana z ramienia Instytutu Kultury Polskiej i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej szczegółów wkrótce!

Serdecznie zapraszamy,

Sylwia Borowska-Kazimiruk
Patrycja Mucha
organizatorki

Identyfikacja wizualna projektu: Marta Wittchen


Na darmowe seminaria na Osiedlu Jazdów 8/1 obowiązują zapisy — SPRAWDŹ!

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Partycypacyjnego m.st Warszawy w ramach Otwartego Uniwersytetu Jazdów. 

Patronat medialny

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij